vzdělávání ve vlastních rukou

EduZlín

Jsme tým ScioŠkoly ve Zlíně. Chceme aktivně přispívat do veřejné diskuse o podobě základního vzdělávání nejen ve Zlínském kraji. Rádi se s vámi budeme setkávat a povídat si o tom, jak můžeme ovlivnit vztahy s našimi dětmi a jak je připravovat na budoucí život. A to nejen prostřednictvím školy. Semináře jsou zpravidla zdarma a účastnit se jich může kdokoliv.
po celý školní rok 23/24

EduZlín IV. ročník

 

žádné vstupné, stačí přijít

AKTUÁLNĚ

 

Jaké je to být ScioŠkolákem?
Přijďte zažít školu jinak

Na našich workshopech se budeme věnovat ScioKompetencim. Právě k nim ve ScioŠkolách společně s dětmi směřujeme. Ve ScioŠkolách nezvoní, nejsou klasické předměty, místo učitelů jsou průvodci, neznámkuje se, pravidla školy tvoří děti atd. Výsledek? Školadává dětem smysl. Přijďte si na vlastní kůži vyzkoušet, jaké je to být ScioŠkolákem!

 


S kým?

Workshopy pro vás připravila a provede vás jimi Tea.

Tea dlouhé roky pracovala ve ScioŠkole Praha Nusle a nyní vede spolu s Katarínou ScioŠkolu ve Zlíně.

Akci "Inovativní školy ve Zlíně" pro vás organizuje Lesní škola Sýkorka spolu se ScioŠkolou Zlín.


Za kolik?

Workshopy jsou bezplatné. Stačí pohlídat si termín, který vás zajímá a přijít.


Kde?

Přímo u nás ve škole:
ScioŠkola Zlín, Mostní 2397,  Zlín (3. patro)

Akce "Inovativní školy ve Zlíně" se bude konat 7. března v kavárně Baťova institutu (budova 14/15)


Kdy?

Workshopy začínají vždy v 16:00.

26. 9.     Buduji a udržuji dobré vztahy + jak u nás fungují pravidla
24. 10.   Řídím a poháním své učení + formativní hodnocení
21. 11.   Vybírám, co si pustím do mysli + práce s AI
19. 12.   Rozumím sám sobě + mentorské rozhovory
16. 1.     Hodnoty a principy Scioškol a kde je naplňujeme
12. 3.     Mám život ve svých rukou + Principy Hejného metody
👉  7. 3.  od 17:00    Inovativní školy ve Zlíně (kavárna Baťova institutu 14/15)  👈
23. 4.     Konám dobro a stavím se zlu + Jsem tvůrcem budoucnosti
21. 5.     Odolávám neúspěchu, tlaku a nejistotě + Sebehodnocení


O čem to bude?

 

26. 9.   Buduji a udržuji dobré vztahy + jak u nás fungují pravidla

Důležitou oporou v životě jsou pro každého vztahy s lidmi, které má kolem sebe. Jejich význam v proměnlivé budoucnosti ještě vzroste. Dlouhodobé vztahy s těmi nejbližšími jsou základem životní spokojenosti, a proto je důležité o ně pečovat a rozvíjet je. Čeká tě, doufejme, dlouhý život, a pevné vztahy s rodinou a přáteli ti pomohou zvládnout nejrůznější těžkosti, které tě v něm potkají. Stejně tak budeš navazovat vztahy s mnoha dalšími lidmi, s kterými budeš chtít spolupracovat nebo prostě jen dobře vycházet – ve škole, v práci, se sousedy, na sociálních sítích. Mnoho věcí se dá lépe zvládnout díky spolupráci s druhými a nelze bez ní řešit ani žádný z větších, natož globálních problémů.

Co nám brání v efektivní komunikaci? Jak se děti ve ScioŠkolách učí vytvářet a udržovat dobré vztahy? A jak se v naší škole tvoří pravidla? Praktická dílna pro rodiče i širokou veřejnost, ve které si můžete na vlastní kůži vyzkoušet, jaké to je být ScioŠkolákem. Během devadesáti minut se podíváme na to, co všechno obsahuje ScioKompetence Buduji a udržuji dobré vztahy. V rámci workshopu bude prostor i pro vaše otázky a společnou diskuzi.


24. 10.   Řídím a poháním své učení + formativní hodnocení

Svět bude čím dál složitější a změny budou přicházet rychleji. Proto je a bude nezbytné se celý život učit. Udržet si zvídavost, mít potěšení z novinek a z poznávání. A také brát změny jako výzvu a příležitost k učení. Už dnes mají velkou výhodu ti, kteří se umí učit, rozumí svému učení, umí ho řídit a pohánět, plánovat i reflektovat. V polovině 21. století to bude naprostá nezbytnost.

Může si prvňáček plánovat své učební cíle? Jaké metody a nástroje mohou pomoci deváťákům k přípravě na přijímací zkoušky? A jak se děti dozví, že se jim daří / nedaří, když ve ScioŠkolách neznámkujeme? Účastníci workshopu se budou moci zblízka podívat na ScioKompetenci Řídím a poháním své učení a dozvědět se, jakým způsobem ve škole děti získávají zpětnou vazbu.


21. 11.   Vybírám, co si pustím do mysli + práce s AI

Informace a jiné podněty (texty, obrazy, zvuky, videa, virtuální realita) se na nás hrnou ze všech stran. Je jich mnohem víc, než je náš mozek schopen zvládnout. Většina je zbytečných, bezvýznamných. Mnohé jsou zavádějící, lživé a přibývá informací vyloženě škodlivých či nebezpečných. Proto si musíme umět vybírat, které si pustíme do mysli a které raději přesuneme do složky „nevyžádaná pošta“. A to není vždy jednoduché. 

Během online setkání zaměřeného na ScioKompetenci Vybírám si, co si pustím do mysli se podíváme na to, jak na ScioŠkolách pracujeme s umělou inteligencí a co všechno se děti v rámci této kompetence mohou dozvědět a naučit. Hostem workshopu bude Šimon Kos, který se dlouhodobě věnuje lektorování práce s AI. 19. 12.   Rozumím sám sobě + mentorské rozhovory

Ve věštírně v Delfách byl nad vchodem nápis: γνῶθι σεαυτόν – Poznej sám sebe. Měl upozornit na to, že nikdo nemůže pochopit svět, zákonitosti přírody, ostatní členy společnosti ani svou budoucnost, aniž by znal to nejdůležitější – totiž sám sebe. Rozumět sám sobě vždy bylo, stále je a čím dál víc bude základem spokojeného života.

Myslíte si, že už vás o sobě samých nic nepřekvapí? Přijďte si to ověřit na dalším z řady praktických workshopů. Znovu si budete moci vyzkoušet, co takový ScioŠkolák ve škole zažívá, a jestli je to pouhá pohodička nebo pěkná fuška. Dotkneme se také tématu mentorských rozhovorů, které jsou jedním z klíčových prvků naší výuky.

16. 1.   Hodnoty a principy Scioškol a kde je naplňujeme

V České republice je v současné době 19 ScioŠkol a jejich počet neustále roste. Na lednovém setkání se pokusíme zodpovědět otázky týkající se ScioŠkol obecně. Mimo jiné se můžete dozvědět: Co spojuje všechny ScioŠkoly a v čem se naopak mohou lišit? Co je pro nás klíčové a na jakých principech stojí naše pedagogika? Jak se hodnoty a principy ScioŠkol promítají do každodenního života školy? 

12. 3.   Mám život ve svých rukou + Principy Hejného metody

Každý člověk chce vést smysluplný, naplněný a spokojený život. A to by těžko mohl, kdyby byl jen hříčkou osudu nebo obětí okolností. Možnost rozhodování a pocit, že máme svůj život pod kontrolou, jsou pro životní spokojenost klíčové. Právě proto je osmou ScioKompetencí Mám život ve svých rukou.

Co si pod tím představit a co všechno děti mohou v rámci této kompetence naučit? To se dozvíte na již šestém praktickém workshopu, kde se Vám snažíme přiblížit nejen obsah jednotlivých ScioKompetencí, ale také způsob,  jakým s dětmi pracujeme.

 

7. 3.   Inovativní školy ve Zlíně

prezentace škol a beseda   |  kavárna Baťova institutu (budova 14/15)

Zúčastněné školy:

Butterfly Montessori Zlín School 

Organizuje ScioŠkola Zlín ve spolupráci s Lesní komunitní škola Sýkorka .

        

 

23. 4.   Konám dobro a stavím se zlu + Jsem tvůrcem budoucnosti

Tibetský dalajláma říká, že pomáhat druhým je naším prvořadým životním účelem, a pokud jim nemůžeme pomoci, alespoň bychom jim neměli ubližovat. Konání dobra je často vnímáno jako něco, co prospívá druhým a má mnoho pozitivních dopadů na celou společnost. Prospívá ale také nám samotným tím, že dává našemu životu smysl. 

K tomu vedeme naše ScioŠkoláky a nejen to. Snažíme se, aby měly na paměti, že každý z nás nese část odpovědnosti za budoucnost světa. Každý může přispět k řešení problémů, které nás obklopují a trápí, ať už jde o problémy malé, nebo velké. I neúčast či nezájem znamená podíl na podobě budoucnosti. Proto bychom měli být připraveni budoucnost nejen přijmout a zvládnout, ale také ji aktivně ovlivňovat, měnit a spoluvytvářet.

Jak s těmito tématy pracujeme s dětmi od první do deváté třídy, si můžete společně s námi vyzkoušet na dubnovém praktickém workshopu, na který jste srdečně zváni.

21. 5.   Odolávám neúspěchu, tlaku a nejistotě + Sebehodnocení

Zátěž a stres provázejí lidstvo po celou jeho historii. Pravěcí lovci a sběrači zažívali každodenní stres v boji o přežití, trápil je hlad, šelmy, zima či horko. S přechodem na zemědělství přišel strach o úrodu, majetek a společenské postavení. I v moderní společnosti jsou nejrůznější zátěžové situace každodenní součástí našich životů. Sice už nemusíme bojovat s hladem nebo zimou, ale zato nás tíží nedostatek času, nezvládnuté úkoly, nesplněné cíle nebo nejistota budoucího vývoje. Zvládání zátěže a stresu je důležitou kompetencí, kterou je třeba rozvíjet, pokud chceme žít kvalitní a naplněný život. 

I děti jsou často vystaveny stresovým situacím. Proto se snažíme vybavit je dovednostmi, znalostmi a postoji, které jim mohou pomoci takové situace zvládnout. Jak přesně to děláme a co všechno se děti mohou naučit, se dozvíte, pokud se zúčastníte posledního z našich workshopů.

Závěrečnou část setkání se budeme věnovat tématu slovního hodnocení, které si u nás ve škole děti už od první třídy z velké části píší samy.