EduZlín - ročník II.

V roce 2021 se konal první ročník našeho pásma seminářů nejen pro rodiče. Podnětem k jeho vzniku byla probíhající epidemie koronaviru a přesun škol do on-line výuky. Naší snahou bylo pomoci rodičům, kteří museli převzít vzdělávání svých dětí z velké části do svých rukou. Vzhledem k tomu, jaký ohlas tyto semináře měly, rozhodli jsme se, že v nich budeme pokračovat i nadále. Chceme se s vámi setkávat a povídat si o tom, jak můžeme ovlivnit vztahy s našimi dětmi a jak je připravovat na budoucí život, a to nejen prostřednictvím školy. 

17. 3. 2021  |  17:00

Čeká naše děti kyberpunk?

Michal Šebek

Co čeká naše děti? A mohou se na budoucnost nějak připravit? "Budoucnost už není, co bývala," říká vedoucí katedry řídicí techniky Fakulty elektrotechnické Michal Šebek. Změnám, které trvale ve společnosti probíhají, by se podle něj mělo přizpůsobit i vzdělávání, které musí být "future-proof", tedy odolné vůči budoucnosti.

Michal Šebek - profesor kybernetiky na Českém vysokém učení technickém v Praze, vedoucí Katedry řídicí techniky FEL a oddělení Kyberneticko-fyzikálních systémů. Zkoumá a vytváří automatické řízení, sítě, multiagentní systémy, formace robotů, autonomních aut, letadel a satelitů. Publikoval stovky článků ve špičkových světových časopisech, jeho výsledky jsou hojně citovány. Vede výzkumné projekty EU, NATO, USA a ČR a koordinuje smluvní výzkum katedry pro Honeywell, Porsche, Volkswagen, ŠKODA AUTO, US Navy a další.

Neúnavně bojuje za zlepšení kvality našich škol a zabývá se metodami jejich řízení. Rád se zamýšlí nad budoucností a dopady technologických změn na společnost.

 

11. 3.  2021 |  19:00

Aby se dětem život v 21. století nevymkl z rukou

Ondřej Šteffl

Školní osnovy (RVP) jsou plné toho, co by se děti měly ve škole během devíti let naučit. Budou to všechno skutečně potřebovat? A nechybí v osnovách to nejpodstatnější? Bude v budoucnu důležitější znalost toho, co to je "anafora" (úloha z přijímaček na SŠ) nebo umět pracovat s informacemi? A jaké kompetence pro 21: století považuje za důležité Ondřej Šteffl?

Ondřej Šteffl -  stojí v čele společnosti Scio a v roce 1990 založil První obnovené reálné gymnázium (PORG). Je jednou z vlivných postav českého vzdělávání a jeho pohled na svět je veskrze liberální. Od roku 2015 provozuje síť inovativních alternativních ScioŠkol.

 

18. 3.  2021 |  18:00

How Children Educate Themselves and How Adults Can Help

Peter Gray

Máme tu čest, že světová ikona vývojové a vzdělávací psychologie, autor knihy Svoboda učení Peter Gray nám věnuje svůj čas a bude besedovat s průvodci našich ScioŠkol. Rozhodli jsme se jeho přednášku a následnou besedu vysílat 🅻🅸🆅🅴 pro všechny.

Peter Gray - je americký psycholog a vědecký pracovník na Boston College. Provedl a publikoval výzkum komparativní, evoluční, vývojové a vzdělávací psychologie; publikoval články o inovativních vzdělávacích metodách a alternativních přístupech k vzdělávání; a je autorem Psychologie (Worth Publishers), vysokoškolské učebnice k úvodu do psychologie, která je nyní již v 6. vydání. Je také autorem knihy Svoboda učení. Vystudoval Columbia University a získal doktorát v biologických vědách na Rockefellerově univerzitě. Jeho současný výzkum a psaní se primárně zaměřuje na přirozené způsoby dětského vzdělávání a na celoživotní význam hry.

 

9. 3. 2021 |  17:30

Dítě budoucnosti: "Kontroluji a řídím své učení"

Adam Lalák

Jaké dovednosti budou zásadní pro děti v turbulentním světě plném inovací a změn? Jak nám v tomto ohledu může pomoci učební autonomie? Je právě učební autonomie to, oč tu běží?

Adam Lalák - dlouhodobě se zabývá otázkou, jak by mělo vypadat vzdělávání pro budoucnost. Vystudoval kognitivní vědu a analytickou filozofii na univerzitě v Cambridge. Několik let žil v Londýně, kde se zabýval mapováním současných společenských trendů v komerčním a neziskovém sektoru a nyní se zajímá o alternativní přístupy ke vzdělávání. V současnosti má krom jiného na starosti výzkum ve ScioŠkolách.

 

4. 3. 2021 |  17:00

Děti – svoboda a odpovědnost

manželé Kopřivovi

Manželé Tatjana a Pavel Kopřivovi jsou psychologové, spoluautoři přístupu a knihy Respektovat a být respektován, které se prodalo 100 000 výtisků. Tento koncept výchovy, komunikace, motivace a vztahů šíří společně s dalšími kolegyněmi prostřednictvím kurzů už více než 21 let mezi rodiče, učitele a veřejnost. Mají 5 dospělých dětí a 4 vnoučata.

Video není k dispozici

 

2. 3. 2021 |  17:30

Opustili "byznys" a věnují se vzdělávání dětí

ředitelé ScioŠkol

Přišli do školy z různých oborů - bankovnictví, farmacie, média, stavební inženýrství, nadnárodní hračkářská korporace, marketingová komunikace, ... Rozhodli se opustit svět perspektivního obchodu a namísto toho se věnovat vedení školy a přípravě dětí na budoucnost. A jde jim to skvěle. Jejich manažerské schopnosti a mimopracovní zkušenosti z práce s dětma se ve škole v plné míře úročí. Proč se tak rozhodli? Jak moc obtížný krok to byl? Jak to vidí po několika letech ve škole? O tom vám budou povídat vybraní ředitelé ScioŠkol: 

Radka Matějíčková (Jihlava), Martin Pietraszek (Frýdek-Místek), Vítězslav Dohnal (Brno), Ondřej Mikšík (Praha 9), Miroslav Frank (Praha 6), Jan Táborský (dříve Praha 6, nyní Rada ScioŠkol)